================================================== -->
สมุทรสาคร
Posted 6 เดือน ago

บริษัท แปซิฟิค เอ็ม โคลด์ สโตเรจ จำกัด, จังหวัดสมุทรสาคร

ความรับผิดชอบ :
• รับสมัครพนักงาน และพัฒนาให้ความรู้บุคคลากรภายในบริษัท
• รับผิดชอบดูแลงานด้านต่อใบอนุญาตและเอกสารของบริษัท
• จัดทำค่าแรง และดูแลด้านสวัสดิการของพนักงาน

คุณสมบัติ :
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
• การศึกษา ระดับปวช ระดับปวส หรือระดับปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในด้านบุคคล หรือธุรการจะพิจารณ้าเป็นพิเศษ
• สถานที่ปฏิบัติการ ตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือส่งใบสมัครได้ทาง
โทร 034 117 899, 081 354 0766, 091 887 0918
อีเมล์ hr@pcs-plp.com

Apply Online

Apply for the position of *