================================================== -->
สมุทรปราการ
Posted 6 เดือน ago

บริษัท แปซิฟิค เอ็ม โคลด์ สโตเรจ จำกัด, จังหวัดสมุทรสาคร

ความรับผิดชอบ :
• ควบคุมอุณหภูมิห้องจัดเก็บสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
• ควบคุมการใช้พลังงานภายในบริษัท และอนุรักษ์พลังงาน

คุณสมบัติ :
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปีขึ้นไป
• การศึกษา ระดับปวช ระดับปวส หรือระดับปริญญาตรี สาขาการเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• หากมีประสบการณ์ปฏิบัติงานในงานควบคุมเครื่องทำความเย็นจะพิจารณ้าเป็นพิเศษ
• สามารถเข้ากะ และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
• สถานที่ปฏิบัติการ ตำบลบางปลา จังหวัดสมุทรสาคร


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือส่งใบสมัครได้ทาง
โทร 034 117 899, 081 354 0766, 091 887 0918
อีเมล์ hr@pcs-plp.com

Apply Online

Apply for the position of *