สมุทรสาคร
Posted 5 เดือน ago

บริษัท แปซิฟิค เอ็ม โคลด์ สโตเรจ จำกัด, จังหวัดสมุทรสาค […]

สมุทรสาคร
Posted 5 เดือน ago

บริษัท แปซิฟิค เอ็ม โคลด์ สโตเรจ จำกัด, จังหวัดสมุทรสาค […]

สมุทรสาคร
Posted 5 เดือน ago

บริษัท แปซิฟิค เอ็ม โคลด์ สโตเรจ จำกัด, จังหวัดสมุทรสาค […]

สมุทรปราการ
Posted 5 เดือน ago

บริษัท แปซิฟิค เอ็ม โคลด์ สโตเรจ จำกัด, จังหวัดสมุทรสาค […]

สมุทรสาคร
Posted 5 เดือน ago

บริษัท แปซิฟิค เอ็ม โคลด์ สโตเรจ จำกัด, จังหวัดสมุทรสาค […]

สมุทรสาคร
Posted 5 เดือน ago

บริษัท แปซิฟิค เอ็ม โคลด์ สโตเรจ จำกัด, จังหวัดสมุทรสาค […]

สมุทรสาคร
Posted 5 เดือน ago

บริษัท แปซิฟิค เอ็ม โคลด์ สโตเรจ จำกัด, จังหวัดสมุทรสาค […]

บริษัท แปซิฟิค เอ็ม โคลด์ สโตเรจ จำกัด, จังหวัดสมุทรสาค […]

Headoffice, Bangkok
Posted 5 เดือน ago

ความรับผิดชอบ :• Coordinate with subsidiary entities in […]

แหลมฉบัง ชลบุรี
Posted 6 เดือน ago

ความรับผิดชอบ : • กำหนดเป้าหมายของการทำงานและความเสี่ยง […]

Headoffice, Bangkok
Posted 6 เดือน ago

• Be a key contact person, make a good long term relationship and manage customer expectation • Operation customer's daily shipments • Monitor, solve the problem and initiate proactive plan to r...

Service 1

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

โทร. +66 2710 4020

recruit@jwd-logistics.com