ร่วมงานกับเรา

JWD เริ่มต้นจากโลจิสติกส์เฉพาะทาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ให้บริการขนย้ายบ้านและสำนักงาน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริการจัดเก็บเอกสาร จากนั้นต่อยอดสู่โลจิสติกส์และซัพพลายเชนเต็มรูปแบบ บริหารจัดการคลังสินค้าทุกประเภทมีพื้นที่ให้บริการมากกว่า 1 ล้านตารางเมตร ขนส่งและกระจายสินค้า และพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับโลจิสติกส์ ปัจจุบัน JWD ได้ขยายความเชี่ยวชาญสู่ภูมิภาคอาเซียนครอบคลุม 9 ประเทศ และเราจะไม่หยุดเพียงแค่นี้ เรายังคงมุ่งมั่น พัฒนา และเปลี่ยนแปลงให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ต่อยอดการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรสู่การเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับอาเซียน (ASEAN Top Specialized Supply Chain Solutions)

ร่วมงานกับเรา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ JWD Group

บริษัท แปซิฟิค เอ็ม โคลด์ สโตเรจ จำกัด, จังหวัดสมุทรสาค […]

สมุทรสาคร
Posted 2 ปี ago

บริษัท แปซิฟิค เอ็ม โคลด์ สโตเรจ จำกัด, จังหวัดสมุทรสาค […]

สมุทรสาคร
Posted 2 ปี ago

บริษัท แปซิฟิค เอ็ม โคลด์ สโตเรจ จำกัด, จังหวัดสมุทรสาค […]

บริษัท แปซิฟิค เอ็ม โคลด์ สโตเรจ จำกัด, จังหวัดสมุทรสาค […]

บริษัท แปซิฟิค เอ็ม โคลด์ สโตเรจ จำกัด, จังหวัดสมุทรสาค […]

สมุทรสาคร
Posted 2 ปี ago

บริษัท แปซิฟิค เอ็ม โคลด์ สโตเรจ จำกัด, จังหวัดสมุทรสาค […]

บริษัท แปซิฟิค เอ็ม โคลด์ สโตเรจ จำกัด, จังหวัดสมุทรสาค […]

บริษัท แปซิฟิค เอ็ม โคลด์ สโตเรจ จำกัด, จังหวัดสมุทรสาค […]

Headoffice, Bangkok
Posted 2 ปี ago

ความรับผิดชอบ :• Coordinate with subsidiary entities in […]

ความรับผิดชอบ : • กำหนดเป้าหมายของการทำงานและความเสี่ยง […]

Headoffice, Bangkok
Posted 3 ปี ago

• Be a key contact person, make a good long term relationship and manage customer expectation • Operation customer's daily shipments • Monitor, solve the problem and initiate proactive plan to r...

Service 1

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

Tel. 02710 4000 ext. 2265

recruit@jwd-logistics.com