• บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

  บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจร (Logistics Service) ครอบคลุม คลังสินค้าทุกประเภท รวมถึงคลังปลอดอากร (Free Zone Warehouse) สำหรับสินค้าทั่วไป สินค้าเคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็งสินค้า (Cold Storage) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ (Automotive Yard Service & Parts) รวมทั้งบริการดำเนินพิธีศุลกากร บริการขนส่งและกระจายสินค้าทั้งในประเทศและขนส่งข้ามแดน (Cross Border Transport) และบริการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับโลจิสติกส์

  … บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ครบวงจร ผู้นำใน กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย สินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็ง ...อ่านต่อ บริการขนย้ายบ้านและสำนักงานทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมบริการย้ายบ้าน ย้ายสำนักงาน…

 • บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์และอะไหล่ (Automotive Yard Service) | บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

  กลุ่มบริษัทให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกและการนำเข้าภายใต้การดำเนินงานของ AutoLogic ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

  … บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์และอะไหล่ (Automotive Yard Service) กลุ่มบริษัทให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าประเภทรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกและการนำเข้าภายใต้การดำเนินงานของ AutoLogic ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ บริษัทฯ ให้บริการพื้นที่จอดพักรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งออกและนำเข้า ได้แก่…

 • กลุ่มยานยนต์และส่วนประกอบ | บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

  คุณอาจไม่เคยรู้...ในวันที่คนไทยมีรถยนต์ขับมากมายบนถนน คือ วันที่เราก้าวกระโดดเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครบวงจร ประสบการณ์บางอย่างในวันวาน สอนให้เราก้าวมายืนแถวหน้าอย่างผู้นำ พร้อมคำแนะนำมากมาย และออกแบบคิดค้นโลจิสติกส์โซลูชั่นใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

  … กลุ่มยานยนต์และส่วนประกอบ เพื่อทุกโลจิสติกส์ ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ไม่สะดุด คุณอาจไม่เคยรู้...ในวันที่คนไทยมีรถยนต์ขับมากมายบนถนน คือ วันที่เราก้าวกระโดดเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ที่ครบวงจร ประสบการณ์บางอย่างในวันวาน สอนให้เราก้าวมายืนแถวหน้าอย่างผู้นำ พร้อมคำแนะนำมากมาย…