กลุ่มเคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย

รู้ว่าความปลอดภัยมาก่อนสิ่งใดเสมอ

จัดการกับทุกสินค้าอันตรายให้เป็นเรื่องง่ายๆ เพื่อโลจิสติกส์ของคุณ

ด้วยความใส่ใจและคิดรอบด้านให้ความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก ทั้งการดูแล จัดเก็บ และขนย้ายที่แตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้า

เข้มในทุกปฏิบัติการ

ด้วยการจัดตั้งหน่วยงานความปลอดภัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านผ่านการอบรมพิเศษ ในการดูแลสินค้าอันตรายแต่ละประเภท และเตรียมพร้อมเสมอในการระงับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นจากการรั่วไหลของสินค้าอันตราย โดยทีมที่ชำนาญการของ JWD ที่ดูแลสินค้าอันตรายอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน นับจากสินค้าอันตรายเข้าเทียบท่าเรือ การจัดเก็บ การขนส่ง กระทั่งเรือสินค้าอันตรายออกจากท่าเรือ ที่เราคิดเผื่อไว้อย่างเป็นระบบให้คุณวางใจได้ว่าสินค้าของคุณจะถูกจัดเก็บอย่างเหมาะสม และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทุกวันที่ทำ คือ ประสบการณ์ที่สอนให้รู้มากขึ้น
หนึ่งเดียวที่ได้รับสัมปทานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายในการบริการจัดเก็บสินค้าอันตรายให้กับบริษัทต่างชาติ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด ทำให้ JWD เป็นหนึ่งเดียวที่ได้รับสัมปทานจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในการให้บริการจัดเก็บและบริหารสินค้าอันตรายตาม IMDG Code และข้อกำหนดกรมโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง

184,000 ตารางเมตร
คือ พื้นที่จัดเก็บสินค้าอันตรายในเขตท่าเรือแหลมฉบังทั้งหมดในปัจจุบัน ที่มีตู้ผ่านเข้าออกกว่า 10,000 ทีอียูต่อเดือน แบ่งพื้นที่เป็น
  • ลานวางตู้คอนเทนเนอร์
  • พื้นที่ตั้งของคลัง 2 หลัง ซึ่งแบ่งสัดส่วนพื้นที่สำหรับสินค้าอันตรายแต่ละประเภทอย่างชัดเจน เพื่อความเหมาะสมและปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล
เชื่อมโยงทุกข้อมูลของสินค้าอันตราย...ได้ในคลิกเดียว

เพิ่มความปลอดภัยอีกระดับทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การจะนำสินค้าอันตรายเข้าเทียบท่า จะต้องมีการบันทึกข้อมูลสินค้าผ่านระบบเครือข่ายฐานข้อมูลที่เรียกว่า DG-NET ที่เก็บทุกรายละเอียดของสารอันตราย เพื่อสามารถนำข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ไปใช้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

นำเทคโนโลยีของโลก ...มาจัดการเรื่องโลจิสติกส์แทนคุณ

ริเริ่มเป็นคนแรก ด้วยการนำระบบ Differential-GPS ("D-GPS") เป็นตัวช่วยที่ทำให้ค้นหาตำแหน่งของสินค้าได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก และเพิ่มความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งถูกนำมาใช้ในการจัดเก็บและค้นหาพิกัดของตู้คอนเทนเนอร์ ในลานจัดเก็บสินค้าอันตรายของ JWD เป็นที่แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นที่ 2 ของโลกที่ใช้ระบบนี้!