บริการจัดการและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

“เพราะเรา...เริ่มต้นก่อนคนอื่นหนึ่งก้าวเสมอ”

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 ด้วยทุนจดทะเบียน 66,000,000 บาท ด้วยความคิดริเริ่มก่อนใคร...จึงเริ่มดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร จนเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีอสังหาริมทรัพย์ในครอบครองรวมมูลค่ากว่า 1,300,000,000 บาท

โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ
 • การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ริเริ่มสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นสำนักงานและคลังสินค้าสำหรับให้เช่า รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและการบริหารดูแลคลังสินค้า
 • การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร
  • - การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์กับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด
  • - การบริหารจัดการด้านการเงิน
  • - การบริหารจัดการระบบความปลอดภัย
  • - การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมกับพลังงาน
  • - การให้คำปรึกษาด้านพระราชบัญญัติอาคารชุด
  • - บริการตรวจสอบอาคาร
  • - การฝึกซ้อมอัคคีภัย
หนึ่งในผลงานที่เราภูมิใจ คือ การได้รับความไว้วางใจจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้พัฒนาพื้นที่ห้าสิบไร่บนแหลมฉบัง ให้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าที่สะดวกและง่ายต่อการขนส่งได้ทั้งทางเรือ ทางรถ และทางรถไฟ เพียบพร้อมด้วยอาคารสำนักงานและคลังสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งแยกเป็นคลังสินค้าทั่วไป คลังสินค้าปลอดภาษี และคลังสินค้าอันตราย เพื่อรองรับการให้บริการแก่บริษัทชั้นนำของไทย
ทุกสิ่งที่ทำ…ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญพิเศษ
 • ประสบการณ์ยาวนานด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์กว่า 20 ปี
 • ทีมงานมีประสบการณ์โดยตรงในสายธุรกิจกว่า 15 ปี
 • ทุนจดทะเบียน 66,000,000 บาท (ชำระเต็ม)
 • มูลค่าอสังหาริมทรัพย์ในครอบครองกว่า 1,300,000 บาท
 • บริการครอบคลุมด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร
 • บริการสายด่วน 24 ชม.
 • คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
 • นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศล่าสุดมาใช้ในการบริหารจัดการ
 • สนับสนุนทีมงานด้านวิศวกรรมและบริการช่างเทคนิคสำหรับบ้านพักอาศัยจากส่วนกลาง
 • ใช้มาตรฐานระบบ TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE ในการดูแลรักษาระบบเครื่องจักร