กิจกรรมองค์กร

ผู้บริหาร JWD Group ร่วมส่งกำลังใจแก่ทีมแพทย์และหน่วยงานภาครัฐร่วมยับยั้ง COVID-19
28 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 28 เมษายน คุณจิตชัย นิมิตรปัญญา รอง CEO และคุณอัจฉรา นิมิตรปัญญา กรรมการบริษัท JWD Group ร่วมส่งกำลังใจแก่ทีมแพทย์และหน่วยงานภาครัฐร่วมยับยั้ง COVID-19

ด้วยการส่งมอบอุปกรณ์ป้องกัน Face Shield และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อบใหม่ทุกสัปดาห์ รวมกว่า 10,000 ชิ้น แก่ ศปม. (ฐานทัพเรือกรุงเทพ) ศูนย์เฝ้าระวังโควิด-19 สัตหีบ กรมการแพทย์ คณะแพทย์รามาธิบดี รพ.สมุทรสาคร และศูนย์คัดกรอง COVID-19 สุวรรณภูมิและดอนเมือ