กิจกรรมองค์กร

CEO JWD ร่วมพูดคุย และวิเคราะห์เบื้องหลังห่วงโซ่ธุรกิจหลังโควิด ในรายการ Money Chat Thailand
15 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 15 เมษายน คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO JWD และ ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์ ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยการลงทุน สายงานวิจัย บล.ไทยพาณิชย์ ได้รับเชิญเข้าร่วมพูดคุย และวิเคราะห์เบื้องหลังห่วงโซ่ธุรกิจหลังโควิด ในรายการ Money Chat Thailand