กิจกรรมองค์กร

ประกาศคำชี้แจงเกี่ยวกับบริการและเครื่องหมายการค้า JWD
11 พฤษภาคม 2563

ตามที่มีผู้สอบถามเข้ามาที่บริษัทฯ จำนวนมากเกี่ยวกับบริการ "สั่งซื้อสินค้าจากจีนพร้อมนำเข้า" ประเภทสินค้าแฟชั่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าจิปาถะอื่นๆ ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าบริการดังกล่าวเป็นของผู้นำเข้ารายอื่น ซึ่งบริษัทไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทางบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันให้ทราบเพื่อป้องกันความสับสน ว่าบริษัทฯ ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษสีน้ำเงิน โดยใช้สัญลักษณ์ลูกศรสีขาวและสีเหลืองภายในอักษรตัว D ซึ่งได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ฝ่ายบริการลูกค้า

Tel. +66 2710 4000 ต่อ 2288