กิจกรรมองค์กร

JWD ร่วมยับยั้ง COVID 19
20 มีนาคม 2563

ประมวลภาพมาตรการยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ทุกบริษัท ภายใต้เครือ JWD เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจสูงสุดของลูกค้า