กิจกรรมองค์กร

CEO JWD รับรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020
11 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 JWD นำโดยคุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO ได้รับรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020 ประเภทอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ที่มีผลประกอบการ ผลการดำเนินงานดีเลิศ และผ่านเกณฑ์เชิงคุณภาพ

JWD มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน