กิจกรรมองค์กร

คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล CCO เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "Emerging Trends in Global Trade"
26 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล CCO JWD ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ ร่วมบรรยายในหัวข้อ "Emerging Trends in Global Trade" ให้กับนักศึกษาจาก ABAC