กิจกรรมองค์กร

พิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ JWD Art Space
26 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พิธีเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ “JWD Art Space” บริการโลจิสติกส์งานศิลปะอย่างครบวงจรเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ที่ชั้น 3 ของอาคาร JWD Store It! สาขาสยาม