กิจกรรมองค์กร

CFO JWD ได้รับเชิญจาก SET เป็นวิทยากรร่วมแชร์ประสบการณ์ด้านการสื่อสารของนักลงทุนสัมพันธ์
17 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ได้รับเชิญจาก SET เป็นวิทยากรร่วมแชร์เทคนิค และความท้าทายทางด้านการสื่อสารของนักลงทุนสัมพันธ์