กิจกรรมองค์กร

JWD เปิดคลังห้องเย็นสาธารณะระบบโรบอติกส์ (ASRS) แห่งแรกในประเทศ ต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน
03 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO JWD คุณจิตชัย นิมิตรปัญญา รอง CEO และ ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO เปิดคลังห้องเย็นสาธารณะระบบโรบอติกส์ (ASRS) แห่งแรกในประเทศ ต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน กว่า 38 ท่าน พร้อมอัพเดทภาพรวมธุรกิจ JWD