กิจกรรมองค์กร

CFO JWDแชร์ประสบการณ์ ในหลักสูตรการจัดการธุรกิจสากล “GEMBA” ม.ธรรมศาสตร์
29 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ได้รับเกียรติจาก ม.ธรรมศาสตร์ หลักสูตรการจัดการธุรกิจสากล “GEMBA” ร่วมแชร์มุมมอง และประสบการณ์ของ CFO สำหรับบริษัทมหาชน