กิจกรรมองค์กร

CFO JWD ให้ข้อมูลภาพรวมและทิศทางธุรกิจของ JWD Group แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ จัดโดยหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส
24 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ได้รับเกียรติจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส ให้ข้อมูลภาพรวมและทิศทางธุรกิจของ JWD Group แก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่ให้ความสนใจ