กิจกรรมองค์กร

JWD จัดประชุม Regional Commercial Conference 2019 ครั้งแรก มีพันธมิตรธุรกิจเข้าร่วมจากหลากหลายประเทศ
26 กรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 JWD จัดประชุม Regional Commercial Conference 2019 ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้เชิญพันธมิตรโลจิสติกส์จากหลากหลายประเทศ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา เพื่อต่อยอดการให้บริการโลจิสติกส์ให้ครบวงจรทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน