กิจกรรมองค์กร

CEO จากเศรษฐกิจพิเศษต่างชาติ เข้าเยี่ยมชมธุรกิจ JWD และท่าเรือแหลมฉบัง
28 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 CEO จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเทศจอร์เจีย (Anaklia SEZ) และ CEO จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประเทศกัมพูชา (Phnom Penh SEZ) เข้าเยี่ยมชมธุรกิจ JWD และท่าเรือแหลมฉบัง โดยคุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าพัฒนาธุรกิจและการลงทุน ให้การต้อนรับ