กิจกรรมองค์กร

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ร่วมบรรยายในวิชา Global Business Finance
28 พฤษภาคม 2562

ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ได้รับเชิญจาก ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมบรรยายในวิชา Global Business Finance พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานให้กับนักศึกษา MBA