กิจกรรมองค์กร

JWD เปิดยุทธศาสตร์สู่ทศวรรษที่ 4 ผนึกพันธมิตรทรานฟอร์มธุรกิจโลจิสติกส์ ขยายแนวรบ “ฟู้ดซัพพลายเชน” บุกตลาดจีน-ไต้หวัน
23 เมษายน 2562

           นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD  เปิดเผยว่าในวาระครบรอบ 40 ปี บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อรับมือการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์ที่รุนแรงมากขึ้น รวมถึงอิทธิพล Digital Disruptive ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ภายใต้ 4 แกนหลักคือ กลุ่ม 1 ธุรกิจโลจิสติกส์ เพิ่มบริการที่หลากหลายเพื่อครอบคลุมบริการครบวงจรรองรับลูกค้าทั้งแบบ B2B และ B2C  อาทิ การขนส่งเครื่องจักรกลหนักที่ตอบรับโครงการลงทุนต่างๆ ในอีอีซี, บริการขนส่งอีคอมเมิร์ซ, บริการ Self storage (ห้องเก็บของส่วนตัว) และ JWD Art Space นอกจากนี้มีแผนขยายบริการขนถ่ายลำเลียงสินค้าในพื้นที่ของท่าต่างๆ หลังจากได้เข้าให้บริการที่ศูนย์ขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง

            กลุ่ม 2 ธุรกิจอาหาร ให้บริการฟู้ดซัพพลายเชนโซลูชั่นส์ ตั้งแต่นำเข้า - ส่งออกวัตถุดิบ อาหารแปรรูปสำเร็จ รวมถึงจัดเตรียมวัตถุดิบพร้อมปรุง อาทิ ผักหั่นฝอย ไข่เหลวบรรจุขวด  สำหรับกลุ่มลูกค้า Quick Services Restaurants หรือ ซูเปอร์มาร์เก็ต 

             กลุ่ม 3 ธุรกิจอินเวสต์เม้นต์ เน้นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนใหม่ๆ  กลุ่ม 4 ธุรกิจไอที มุ่งพัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์สำหรับงานโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในธุรกิจ