กิจกรรมองค์กร

JWD จัดงานงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า ZI-TEC
19 มกราคม 2562

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 JWD จัดงานงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า ZI-TEC จากบริษัท Zuellig Industrial ลูกค้ารายแรกที่ให้ความไว้วางใจและใช้บริการคลังสินค้า JWD ที่สามวา ต่อเนื่องถึง 20 ปี