กิจกรรมองค์กร

JWD Group จัด workshop วางแผนกลยุทธ์และงบประมาณ ประจำปี 2019
13 ธันวาคม 2561

เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 JWD Group จัด workshop เพื่อวางแผนกลยุทธ์และงบประมาณ ประจำปี 2019 โดยเน้นกลยุทธ์หลัก 4 ขา คือ 1. Operation Excellence 2. IT 3. Network และ 4. HR  และต่อด้วยงานสังสรรค์ปีใหม่ JWD New Year Party 2019 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทุกคน