กิจกรรมองค์กร

CFO JWD ร่วมแสดงความยินดี EXIM BANK เปิดสาขาแรกที่ประเทศลาว
30 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี EXIM BANK เปิดสาขาแรกที่เมืองเวียงจันทร์ ประเทศลาว