กิจกรรมองค์กร

CFO JWD นำเสนอผลการดำเนินงาน Q3/2018 ผ่านรายการ SET Digital Roadshow
29 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD นำเสนอผลการดำเนินงาน Q3/2018 ต่อนักลงทุนสถาบันการเงินต่างชาติทั่วโลก ผ่านรายการ SET Digital Roadshow จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รับชมย้อนหลังได้ตาม link ด้านล่างนี้
https://www.set.or.th/streaming/#/vdo/1632?title=Digital%20Roadshow