กิจกรรมองค์กร

CFO JWD ร่วมงาน Deutsche TISCO: Thailand Transportation Corporate Day ประเทศสิงคโปร์
24 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ร่วมงาน Deutsche TISCO: Thailand Transportation Corporate Day ประเทศสิงค์โปร์ พบปะนักลงทุนต่างชาติ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน Q 3/2018