กิจกรรมองค์กร

คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ SVP ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร JWD Group เข้ารับรางวัล "ผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ ปี 61"
22 พฤศจิกายน 2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ SVP ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร JWD Group เข้ารับรางวัล "ผู้บริหารสมาคมการค้ารุ่นใหม่ ปี 61" จัดโดยกระทรวงพาณิชย์และสภาหอฯ ตอกย้ำวิสัยทัศน์องค์กรที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล