กิจกรรมองค์กร

CEO JWD เข้ารับรางวัล Thailand Sustainability Invesment 2018
31 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO JWD เข้ารับรางวัล Thailand Sustainability Invesment 2018 หรือ หุ้นยั่งยืน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล