กิจกรรมองค์กร

JWD จัดกิจกรรมพานักลงทุนรายย่อยเยี่ยมชมลังสินค้าห้องเย็น
21 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ JWD จัดกิจกรรมพานักลงทุนรายย่อย 17 ท่าน เยี่ยมชมกิจการห้องเย็น JWD ที่ทำอุณหภูมิได้ตั้งแต่ +25 ถึง -40 องศา เป็นห้องเย็นที่แรกที่ใช้เทคโนโลยีโรบ็อทในการจัดการ และที่เดียวที่ได้รับมาตรฐานการทำประมงอย่างยั่งยืน (MSC & ASC)