กิจกรรมองค์กร

CFO JWD ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตร Strategic CFO รุ่นที่ 7 จัดโดย SET
01 กันยายน 2561

เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ร่วมเป็นวิทยากรในหลักสูตร Strategic CFO รุ่นที่ 7 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แชร์กลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากตลาดทุน เพื่อพาให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน