กิจกรรมองค์กร

CFO JWD เข้าร่วมงาน Thailand Focus 2018
31 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา ดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD เข้าร่วมงาน Thailand Focus 2018 : The Future is Now จัดโดย SET เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนกว่า 115 ราย ได้พบปะให้ข้อมูลธุรกิจกับนักลงทุนสถาบันทั่วโลกกว่า 150 สถาบัน