กิจกรรมองค์กร

ศูนย์ความปลอดภัย ร่วมกับท่าเรือแหลมฉบัง จัดอบรม JWD DG Training 2018
28 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ความปลอดภัยร่วมกับท่าเรือแหลมฉบัง จัดอบรม JWD DG Training หลักสูตร วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตราย ท่าเรือแหลมฉบัง (ภายใต้การอนุมัติโครงการจัดอบรมหลักสูตร "Dangerous Good Train the Trainer 2018") สโมสรท่าเรือแหลมฉบัง

โดยได้เชิญ ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ รวม 30 บริษัท เข้ารอบรมเพื่อให้ความรู้ในการปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอันตรายที่ถูกต้อง ในการนำเข้า-ส่งออก ภายในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยทีมวิทยากรนำโดยคุณนฤมล ศุกระรัศมี ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ความปลอดภัย พร้อมผู้เชี่ยวชาญนักเคมี เป็นผู้ร่วมบรรยายในครั้งนี้