กิจกรรมองค์กร

JWD ร่วมเสวนา "เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย" ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ​
30 มีนาคม 2561

เมื่อวันที่30 มีนาคม ที่ผ่านมา คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ของ JWD ร่วมเสวนา "เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย" เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจด้านโลจิสติกส์และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศได้เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเตรียมความพร้อมในการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ