กิจกรรมองค์กร

ศูนย์ความปลอดภัยและหน่วยงานคลังสินค้าอันตราย รับรางวัล ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ระดับทอง โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดชลบุรี
23 มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา ศูนย์ความปลอดภัย และหน่วยงานคลังสินค้าอันตราย (DGC) รับรางวัล เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัท ที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุด 100 คะแนนเต็ม โดยมีผลการดำเนินการระดับทอง แข่งขันร่วมกับ สถานประกอบการชั้นนำ ในจังหวัดชลบุรี โดยท่านรองผู้ว่าราชการ จังหวัดชลบุรี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ เป็นประธานในพิธี มอบประกาศเกียรติบัตร และร่วมเดินขบวนรณรงค์ด้
านความปลอดภัย "ขับเคลื่อน Safety Thailand จังหวัดชลบุรี" ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี