กิจกรรมองค์กร

09.19 น. ลงเสาเข็มปฐมฤกษ์แล้ว สำหรับโปรเจคสร้างคลังห้องเย็นเพิ่มที่มหาชัย (อาคาร 8)
26 มีนาคม 2561

ลงเสาเข็มปฐมฤกษ์แล้ว สำหรับโปรเจคสร้างคลังห้องเย็นเพิ่มที่มหาชัย (อาคาร 8) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 เวลา 09.19 น. โดยมีผู้บริหาร และพนักงานร่วมพิธี

โดยคลังห้องเย็นในกลุ่ม JWD ใหม่นี้ มีพื้นที่เก็บสินค้า 4,300 ตารางเมตร ซึ่งจะเป็นห้องเย็นแห่งแรกในมหาชัยที่นำเทคโนโลยี Automatic Storage and Retrieval System – ASRS  ที่มีความทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาใช้งาน ซึ่งเป็นระบบการจัดเก็บและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและลดปัญหาด้านการขาดแคลนแรงงาน โดยแผนงานดังกล่าวจะใช้งบลงทุนประมาณ 350 ล้านบาท เตรียมลงมือก่อสร้างต้นปีนี้และคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วงต้นปี 2562