กิจกรรมองค์กร

JWD ได้รับเชิญจากธนาคารกรุงเทพ เป็นวิทยากรพิเศษหลักสูตร AEC Business Leader
13 มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล Chief Commercial Officer JWD ได้รับเชิญจากธนาคารกรุงเทพ เป็นวิทยากรพิเศษหลักสูตร AEC Business Leader รุ่นที่ 3 แชร์ความรู้กับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการรุกธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน