กิจกรรมองค์กร

JWD ได้รับเชิญจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ”รูปแบบการจัดการ Logistics เพื่อการส่งออก”
20 มีนาคม 2561

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 คุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์องค์กร JWD ได้รับเชิญจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ”รูปแบบการจัดการ Logistics เพื่อการส่งออก” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการตลาด สร้างมูลค่าการค้า การลงทุน และความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดได้อย่างยั่งยืน ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่