กิจกรรมองค์กร

นักศึกษาปริญญาโท ม.ธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมกิจการห้องเย็น JWD
24 กุมภาพันธ์ 2561

นักศึกษาปริญญาโท ม.ธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมกิจการห้องเย็น JWD เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นักศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (GEMBA) ม.ธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมกิจการห้องเย็น JWD โดย ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO และคุณทรงเกียรติ อัสสะบำรุงรัตน์ ที่ปรึกษา JWD Group เป็นผู้ให้การต้อนรับและบรรยาย