กิจกรรมองค์กร

ห้องเย็น JWD รายเดียวที่ได้รับใบอนุญาต MSC (Marine Stewardship Council) ของคลังสินค้า
14 กุมภาพันธ์ 2561

JWD ห้องเย็นรายแรกและรายเดียวในมหาชัยที่ได้รับใบอนุญาต MSC License (Marine Stewardship Council) ซึ่งคือมาตรฐานรับรองการทำประมงจากธรรมชาติอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ห้องเย็น JWD ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน ASC (Aquaculture Stewardship Council) ของคลังสินค้าเพิ่มเติม เพื่อสามารถสอบย้อนกลับถึงที่มาของอาหารทะเลจากการเพาะเลี้ยงได้ทุกขั้นตอน