กิจกรรมองค์กร

JWD เข้ารับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร จากอธิบดีกรมศุลกากร
01 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO และคุณจิตชัย นิมิตรปัญญา รอง CEO JWD เข้ารับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร จากคุณกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจให้แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ในแง่สิทธิประโยชน์ทางภาษีและด้านอื่นๆ จากเขตปลอดอากรอีกมากมาย