กิจกรรมองค์กร

Chu Kong Shipping Enterprises (Group) โลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่ฮ่องกง เข้าเยี่ยมชมกิจการ JWD
30 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารจาก บริษัท Chu Kong Shipping Enterprises (Group) บริษัทโลจิสติกส์ยักษ์ใหญ่จากประเทศฮ่องกง เข้าเยี่ยมชมกิจการ JWD โดยมีคุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ