กิจกรรมองค์กร

JWD จัดกิจกรรม “แบ่งปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม” ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
29 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “แบ่งปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้ม” โดยการเลี้ยงอาหารว่าง และบริจากสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นเป็นต่างๆ ให้กับน้องๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต