กิจกรรมองค์กร

JWD Express ร่วมส่งยานพาหนะเพื่อขนสิ่งของบริจาค
12 มกราคม 2561

เนื่องในโอกาสวันเด็กประจำปี 2561  JWD Express ร่วมส่งยานพาหนะเพื่อขนสิ่งของบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่งมอบน้ำใจสู่น้องๆ ศูนย์การเรียนรู้ไทยภูเขา อ. ท่าสองยาง จ.ตาก