กิจกรรมองค์กร

JWD ร่วมแสดงความยินดีกับ AIMIRT เข้าเทรดวันแรก
09 มกราคม 2561

คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO และผู้บริหาร JWD เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในการนำ AIMIRT หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์วันแรก หลังปิดจองซื้อในราคาหน่วยละ 10 บาท โดยAIMIRT จะเข้าลงทุนครั้งแรกในกรรมสิทธิ์ห้องเย็นและคลังสินค้าของกลุ่ม JWD และกรรมสิทธิ์คลังสินค้าโครงการทิพย์ 7 ของ TIP ชูจุดเด่นทรัพย์สินที่เข้าลงทุนอยู่ในทำเลที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ โดยคุณอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เชื่อมั่นว่ากองทรัสต์จะมีผลการดำเนินงานที่ดี และให้ผลตอบแทนที่มีความสม่ำเสมอในระยะยาว