กิจกรรมองค์กร

JWD แถลงกลยุทธ์ เตรียมทัพ พร้อมรับ 2018
21 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO JWD จัดทัพผู้บริหารร่วมรับฟังการแถลงแผนกลยุทธ์ปี 2018 เตรียมพร้อมทุกสายงาน เน้นฟังก์ชั่น IT / Network / HR / Operation Excellent ตั้งเป้าผู้นำในการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรระดับอาเซียน โดยมีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ เพิ่มเป็น 25% จาก 8% ภายในปี 2020