กิจกรรมองค์กร

JWD ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ในงาน Road to The Star 2018 จัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
20 ธันวาคม 2560

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 คุณชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา CEO และ ดร. เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO JWD ได้รับเกียรติเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Road to The Star ค้นฟ้าคว้าดาวเด่น 2018   จัดโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด  โดยคุณชวนินทร์ ได้แถลงถึงภาพรวมธุรกิจปี 2560 และแผนธุรกิจปี 2561 ของ JWD Group