กิจกรรมองค์กร

JWD ได้รับเกียรติเรียนเชิญเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “โลจิสติกส์กับการจัดการห่วงโซ่อุปทานในยุคดิจิทัล” จัดโดย นิด้า
16 ธันวาคม 2560

คุณธเนศ พิริย์โยธินกุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ JWD ได้รับเกียรติเรียนเชิญเข้าร่วมการเสวนาในหัวข้อ “โลจิสติกส์กับการจัดการห่วงโซ่อุปทานในยุคดิจิทัล” สำหรับหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)