กิจกรรมองค์กร

ศิลปะบำบัดออทิสติกได้
14 ธันวาคม 2560

จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่าอาการออทิสติกสามารถบำบัดได้โดยการใช้ศิลปะ จากการทำกิจกรรม The Art of Logistics for The Autistic ของ JWD Group ในครั้งนี้ ทำให้เรารู้ว่าผู้ที่เป็นออทิสติก หากได้รับการบำบัดที่ถูกวิธี เค้าจะสามารถใช้ชีวิตได้แทบจะเหมือนคนปรกติ สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง และวิธีหนึ่งที่จะสามารถบำบัดพวกเค้าได้ดีมากๆ ก็คือการใช้ศิลปะไม่ว่าจะเป็นแขนงใดๆ ก็ตาม

JWD Group จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบศิลปะบำบัดให้กับมูลนิธิออทิสติกไทย ไม่ว่าจะเป็นเงินที่ JWD มอบให้เท่ากับจำนวนยอด Like & Share ภาพถ่ายโลจิสติกส์ในมุมมองใหม่ จากกิจกรรม The Art of Logistics for The Autistic ซึ่งเริ่มนับมาตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม ตามช่องทางทั้ง JWD facebook fanpage, IG : @jwdgroup , @rockkhound, @awnoom, @supatjan, @nuttduckling, @piboonwat และ @shababalif เป็นจำนวนรวมกว่า 53,720 บาท และ JWD สมทบเพิ่มในส่วนของอุปกรณ์ศิลปะต่างๆ มูลค่ารวมแล้ว 100,000 บาท โดยมีคุณณัฐภูมิ เปาวรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร เป็นตัวแทนในการส่งมอบ

และที่สำคัญ JWD ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วม Like & Share ภาพถ่ายโลจิสติกส์ในมุมมองใหม่ ร่วมส่งต่อโอกาสดีดีสู่มูลนิธิออทิสติกไทย