กิจกรรมองค์กร

JWD Chemicals Supply Chain และศูนย์ความปลอดภัย ร่วม บมจ.ลินเด้ (ประเทศไทย) ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินการขนส่งวัตถุอันตราย
30 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันพฤหัสที่ 30 พฤศจิกายน หน่วยงาน JWD Chemicals Supply Chain และศูนย์ความปลอดภัย ร่วมกับ บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินการขนส่งวัตถุอันตรายในพื้นที่คลังสินค้าในเขตแหลมฉบัง กรณีวัตถุอันตราย "สารไซเลน"  รั่วไหล โดยมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ระดับผู้บริหาร รวมทั้งทีมผู้เชี่ยวชาญสารเคมี ทีมดับเพลิง LCB Complex และหน่วยงานราชการต่างๆ ในการจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินในครั้งนี้ เพื่อให้การควบคุมสถานการณ์ที่อาจะเกิดขึ้นจริงมีประสิทธิภาพสูงสุด