กิจกรรมองค์กร

CFO JWD ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร IPO Roadmap รุ่นที่ 2
18 พฤศจิกายน 2560

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา JWD Group โดย ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน CFO ร่วมเป็นวิทยากรแนะแนวเส้นทางเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียน การรู้จักใช้ประโยชน์จากตลาดทุนในการสร้างการเติบโตของธุรกิจ ในงาน IPO Roadmap จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย